t/m
Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Werkgroep

Landschap Overijssel heeft ons het vertrouwen gegeven om zelfstandig een gedeelte van het natuurgebied “het Beerzerveld” te mogen onderhouden.

Wij zijn op dit moment de enige zelfstandige werkgroep in Overijssel en zijn hier ontzettend trots op.

Onze camping ligt midden in het natuurgebied. Het is letterlijk onze achtertuin. De achtertuin is in de loop der jaren aardig verandert door de landeigenaren. De landgoedeigenaren hebben in het verleden naast de oorspronkelijke vliegdennen ook verschillende soorten naaldboom en loofboom soorten aangeplant. Hierdoor zijn er kleine bosoppervlaktes binnen het open heideterrein ontstaan.

Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het terugzetten van de bosrand, het verwijderen van kleine bosoppervlaktes binnen het open heideterrein, het dunnen van bospercelen en het aanleggen van verbindingsstroken. Deze maatregelen zullen op en rondom het gehele Beerzerveld worden uitgevoerd. Op veel plaatsen is op dit moment al een geschikte ondergroei van struikachtigen aanwezig. Deze struikachtigen zullen dan ook grotendeels worden gespaard. Met het oog op de bruine eikenpage, een vlindertje, zullen ook jonge eikjes worden gespaard, evenals jeneverbessen. Binnen de delen waar het bos geheel wordt gekapt, zullen enkele markante bomen behouden blijven. Deze bomen vormen een belangrijke rustplaats of uitkijkpost voor diverse vogels.

Het kleine bosoppervlakte heeft ervoor gezorgd dat de fauna in de omgeving verandert / verdwijnt. Door ontbossing probeert men het ecologisch herstel te creëren. Wilt u meer lezen over dit project ? Klik dan hier.

Camping de Vogelsangh Logo