Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Eerder Achterbroek

Het Eerder Achterbroek (300 ha) is onderdeel van Landgoed Eerde en was vroeger eigendom van de kasteelbewoner, baron van Pallandt.

Het Eerder Achterbroek is een bijzonder eeuwenoud natuurgebied met bossen, heide, waterpartijen en zandverstuivingen. Het riviertje ‘de Bevert’ meandert er doorheen,

langs bolle akkertjes en grazige weides. Want er wordt ook gewoon geboerd, al streeft men daarbij naar de verbouw van authentieke graansoorten. Deze kunnen goed overleven op de schrale zandgronden. Het Eerder Achterbroek heeft een typisch kampenlandschap:

akkers, weilanden en hei, afgewisseld door wallen van struiken en oude bomen. De monumentale hoeven zijn nog steeds in gebruik. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan.

Het Eerder Achterbroek is maar 10 minuten fietsen vanaf Camping de Vogelsangh.

 

Camping de Vogelsangh Logo