Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Hanzestad Ommen

Geschiedenis Hanzestad

Dankzij de bevaarbaarheid van de rivier de Vecht is Ommen ooit tot Hanzestad bevorderd. Ondanks dat Ommen geen haven bezit met mooie koopmanshuizen of pakhuizen met trapgeveltjes.

Ook de Ommer geschiedenis vertelt weinig over de Hanze-periode. Behalve landbouwproducten had men in Ommen ook geen handel en transport te bieden. Ook waren er aan de Vecht geen opslagmogelijkheden of pakhuizen te vinden. Waarom dan wel lid van het Hanzeverbond? Het lidmaatschap van de Hanze had de stad uitsluitend te danken aan haar strategische ligging aan de Vecht, indertijd een belangrijk vaarwater voor transport van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen uit het Duitse achterland. Zo is het paleis op de Dam in Amsterdam steen voor steen langs Ommen gevaren. Ook werd Silezisch linnen en Westfaals katoen over de Vecht vervoerd richting Zuiderzee naar het koopgrage Westen of naar steden als Zwolle, Kampen en Hasselt om overgeladen te worden op koggeschepen, die de waren verder vervoerden. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat de kronkelde Vecht niet vlot bevaarbaar was. Een retourvaart Ommen-Zwolle duurde zes dagen.

Zoals gezegd had Ommen gedurende de Hanze geen echte haven. Wel was er een inham in de Vecht dat als haventje dienst deed: Borgraven. Zo genoemd omdat bij onstuimig weer de scheepjes daar tijdelijk “geborgen” konden worden. De Borggraven was tevens de thuishaven voor de Ommer Vechtbevaarders. De tegenwoordige straatnaam “Burggraven” herinnert nog aan de dagen van weleer. Het aantal schippers in Ommen is nooit groter geweest dan 15. Bekende Ommer schippersgeslachten waren Oldeman, van der Vegt, van Elburg en Foekert. De Ommer schippers woonden veelal aan of in de directe omgeving van het haventje. Toen de Vecht in de twintigste eeuw werd gekanaliseerd kwam deze haven te vervallen. Overigens was toen de scheepvaart grotendeels verdrongen door vervoer over weg en rails.

Ommer Bissingh

De stichting Ommer Bissingh Evenementen organiseert leuke zomerevenementen van begin juli tot eind september. Bekijk de Activiteitenagenda op de Home pagina voor alle evenementen van de Ommer Bissingh.

Camping de Vogelsangh Logo