Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Sahara

De Sahara is een must om te zien. Het is een zandverstuiving in de boswachterij Ommen.

Het gebied ligt ten oosten van Ommen, nabij de buurtschappen Zeesse en Junne. Vroeger behoorde het tot het zuidelijker gelegen Landgoed Eerde. Door begrazing met schapen en het afplaggen van heide, ontstond er veel kale, onbegroeide grond. Onder invloed van wind ontstonden grote zandverstuivingen, die een bedreiging vormden voor omliggende buurtschappen. Rond 1840 heeft Baron van Pallandt van Eerde besloten om het gebied te bebossen, om zo verdere verstuiving tegen te gaan. Het overgrote deel van de voormalige zandverstuivingen is nu met bos begroeid. Het huidige reliëf in omgeving van de Sahara bestaat voornamelijk uit niet meer actieve stuifduinen. Door intensieve betreding (recreatie) blijft de Sahara ook open. Een tweetal nabij gelegen stuifzandvlaktes, een in Junne en de achter de Sahara gelegen en ooit grotere “Kalahari”, raken steeds meer begroeid met algen enpioniervegetaties die het zand vasthouden.

Camping de Vogelsangh Logo